UUSI!
Arvostamme aikaasi.
Open MenuTuoteryhmät0Open CartOpen Search
search

Stokkerin tietosuojaseloste

23.05 2019 11:23

Kuinka käyttäjä voi muuttaa tai rajoittaa evästeiden käyttöä?

Jos käyttäjä ei halua käyttää evästeitä laitteellaan, hänen on muutettava selaimen tietosuoja-asetuksia. On syytä huomata, että kaikkien evästeiden estäminen voi auttaa suojaamaan käyttäjän yksityisyyttä, mutta myös rajoittaa joidenkin verkkosivustojen käyttöä. Käyttäjä voi aloittaa estämällä kaikkien evästeiden käytön verkkoselaimessa. Tästä lähtien se sallii käyttökokemuksen perusteella evästeet vain luotettaville verkkosivustoille. Seuraavat linkit opastavat sinua määrittämään evästeet ja suojausasetukset yleisimmille verkkoselaimillesi:

Lisätietoja löytyy Tietosuojaviraston verkkosivuilta.

__________________________________________________

AS Stokker (jäljempänä Stokker) kunnioittaa henkilöjen yksityisyyttä ja henkilötietojen luottamuksellisuutta. Olemme laatineet tietosuojaselosteen, joka määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset, ehdot ja rekisteröityjen henkilötietoihin liittyvät oikeudet.

Tietosuojaseloste koskee Stokkerin, Stokker Finance OÜ:n (jäljempänä Stokker Finance) ja verkkosivuilla www.stokker.ee tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä.

 

1. Määritelmät

1.1. Henkilötiedot – kaikki tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön (rekisteröity) liittyviä tietoja. Tunnistettavissa olevana pidetään luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella.

1.2. Henkilötietojen käsittely – toiminto tai toiminnot, joita kohdistetaan henkilötietoihin tai henkilötietoja sisältäviin tietojoukkoihin joko automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai manuaalisesti. Tällä tarkoitetaan tietojen keräämistä, tallentamista, järjestämistä, jäsentämistä, säilyttämistä, muokkaamista tai muuttamista; hakua, kyselyä, käyttöä; tietojen luovuttamista siirtämällä, levittämällä tai asettamalla ne muutoin saataville; tietojen yhteensovittamista tai yhdistämistä, rajoittamista, poistamista tai tuhoamista.

1.3. Rekisterinpitäjä – luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin, joka toimii ensimmäisenä henkilötietojen kerääjänä. Rekisterinpitäjä määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot.

1.4. Henkilötietojen käsittelijä – luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun ja hänen valvonnassaan.

1.5. Kolmas osapuoli – luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin.

1.6. Henkilötietojen tietoturvaloukkaus – tietoturvaloukkaus, jonka seurauksena on siirrettyjen, tallennettujen tai muuten käsiteltyjen henkilötietojen vahingossa tapahtuva tai lainvastainen tuhoaminen, häviäminen, muuttaminen, luvaton luovuttaminen taikka pääsy tietoihin.

1.7. Rekisteröity – henkilö, jonka tietoja käsitellään (esim. laitteen omistaja).

 

2. Periaatteet

2.1. Lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys – henkilötietoja on käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi.

2.2. Käyttötarkoitussidonnaisuus – henkilötiedot on kerättävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten, eikä niitä saa käsitellä myöhemmin näiden tarkoitusten kanssa yhteensopimattomalla tavalla.

2.3. Tietojen minimointi – henkilötietojen on oltava asianmukaisia, olennaisia ja rajoitettuja siihen nähden, mikä on tarpeellista suhteessa niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään.

2.4. Täsmällisyys – henkilötietojen on oltava täsmällisiä ja tarvittaessa päivitettyjä; käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat ja virheelliset henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

2.5. Säilytyksen rajoittaminen – henkilötiedot on säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten.

2.6. Eheys ja luottamuksellisuus – henkilötietoja on käsiteltävä tavalla, jolla varmistetaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta ja lainvastaiselta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta käyttäen asianmukaisia teknisiä tai organisatorisia toimia.

 

3. Henkilötietojen käsittelyn turvallisuus

3.1. Toteutamme henkilötietojen turvallisuustason varmistamiseksi asianmukaiset organisatoriset, fyysiset ja tekniset toimenpiteet.

3.2. Stokkerilla on tietyissä tapauksissa oikeus käyttää henkilötietojen käsittelyyn henkilötietojen käsittelijöitä. Stokker toteuttaa toimenpiteet sen varmistamiseksi, että jokainen henkilötietojen käsittelijä käsittelee henkilötietoja ainoastaan tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan lain mukaisesti.

 

4. Henkilötietojen lajit

4.1. Stokker käsittelee sen henkilön henkilötietoja, joka on henkilötietonsa ilmoittanut.

4.2. Stokker käsittelee seuraavia henkilötietoja:

 • henkilökohtaiset tiedot: etu- ja sukunimi, henkilötunnus, yhteyshenkilön ammatti/virka
 • yhteystiedot: sähköpostiosoite, puhelinnumero, postiosoite
 • verkkotiedot: istunnon tiedot, evästeet, web-sivuston lokitiedot ja IP-osoitteet.

4.3. Stokker Finance käsittelee seuraavia henkilötietoja:

 • henkilökohtaiset tiedot: etu- ja sukunimi, henkilötunnus
 • yhteystiedot: sähköpostiosoite, puhelinnumero, postiosoite
 • muut tiedot: ammatti/virka, ansiotulo, taloudelliset sitoumukset.

4.4. Stokker on henkilötietojen rekisterinpitäjä, joka noutaa käsittelyssä henkilöiden suojelun tarkoituksessa luottamuksellisuuden periaatteita ja julkaisee ainoastaan välttämättömiä tietoja. Luoton myöntämisprosessissa henkilötietojen käsittelijä on Stokker Finance.

4.5. Stokkerin henkilötietojen käsittelijöillä on pääsy henkilötietojen muutoksiin ja käsittelyyn.

 

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

5.1. Stokker käsittelee henkilötietoja joko sopimuksen täyttämisen ja täyttämisen varmistamisen tarkoituksessa, rekisteröidyn suostumuksen perusteella tai lainsäädäntöön perustuvien velvollisuuksien täyttämistarkoituksessa.

5.2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Stokkerissa:

 • henkilön tunnistaminen ja todentaminen
 • kanta-asiakassuhteen luominen
 • verkkosivuilla käyttäjätilin avaaminen
 • markkinointitiedon lähettäminen
 • yhteistyösopimuksen tekeminen
 • tavaran toimittaminen henkilölle
 • maksu- ja luottoehtojen luovuttaminen
 • laskutus
 • yhteydenotto takuuasioissa
 • yhteydenotto odottamattomien seikkojen esiintyessä
 • teknisten parannuksien tekeminen
 • verkkosivujen kehittäminen käyttäjäystävällisemmäksi
 • anonyymin käyttötilaston tuottaminen.

5.3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Stokker Financessä:

 • luoton myöntäminen
 • lainsäädäntöön perustuvien velvollisuuksien täyttäminen
 • maksu- ja luottotietojen laskenta
 • laskutus
 • sopimusvelvoitteiden hallinta.

 

6. Kolmannet osapuolet ja henkilötietojen käsittelijät

6.1. Stokkerilla on oikeus välittää henkilötietoja kolmansille osapuolille ja henkilötietojen käsittelijöille rajoitetusti ja ainoastaan seuraaviin tarkoituksiin:

 • markkinointitiedon lähettäminen
 • palautteen kerääminen
 • verkkosivujen majoituspalvelun tarjoajalle käytettävyyden parantaminen.

6.2. Ilmoitamme, että välitämme henkilötietoja ainoastaan sellaisille kolmansille osapuolille ja henkilötietojen käsittelijöille, jotka toteuttavat tarvittavia turvatoimia henkilötietojen suojelun turvallisuuden varmistamiseksi.

 

7. Alaikäisten lasten henkilötietojen käsittely

7.1. Stokker on tietoinen alaikäisten henkilötietojen käsittelyn turvallisuustasosta ja toteuttaa alaikäisten henkilötietojen käsittelyssä kaikkia asianmukaisia organisatorisia ja teknisiä toimenpiteitä.

 

8. Rekisteröidyn oikeudet

8.1. Rekisteröidyllä on oikeus tietojen poistamiseen.

8.2. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietopyyntöjä Stokkerille häntä koskevista henkilötiedoista.

8.1. Rekisteröidyllä on oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen.

8.4. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle koskien henkilötietojen käsittelyä.

 

9. Henkilötietojen säilytys

9.1. Stokker säilyttää henkilötietoja tavalla, joka mahdollistaa rekisteröityjen tunnistamisen, vain niin kauan, kuin se on tarpeen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi, paitsi lainsäädäntöön perustuvat vaatimukset.

9.2. Stokker tuhoaa ja/tai poistaa kaikki henkilötiedot sen jälkeen, kun niiden säilytykseen ei enää ole perustetta.

 

10. Evästeiden käyttö

10.1. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle.  Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet.

10.2. Verkkosivu www.stokker.ee käyttää evästeitä käytettävyyden parantamiseksi.

10.3. Evästeiden osalta verkkosivustomme kunnioittavat "Do Not Track" -ominaisuutta, jolla estetään evästeiden käyttö. Ominaisuuden saa päälle selaimen asetuksesta. Siinä tapauksessa voi olla, että kaikkia palveluita ei voida käyttää.

 

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen

11.1. Stokker päivittää tietosuojaselostettaan tarpeen mukaan.

 

12. Yhteystiedot

12.1. Henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä:

AS Stokker, Peterburi tee 44, Tallinna, 11415, stokker@stokker.com, puh 6 201 111

 

Suostumuksesi koskee seuraavaa verkkosivua: www.stokker.fi

Nykyinen tila: Ainoastaan välttämättömät evästeet.

 
 
Stokker on Suomessa ja Baltiassa toimiva ammattilaisten suosima työkalujen ja koneiden myynti- ja huoltoliike
 
 • Asiakaspalvelu M-P 8.00-16.00
 
 
 
 
Tilaa uutiskirjeemme. Saat tietoa parhaista tarjouksista ja ajankohtaisista tuotejulkaisuista ensimmäisten joukossa.
 
 
Tiestikö, että 92 asiakasta sadasta suosittelisi Stokkeria ystävälleen tai kollegalleen?
Ära vajuta
Kirjaudu
Sähköposti
Facebook/Google
Unohditko salasanasi?

Sulla ei ole vielä asiakastiliä? →Tulen asiakkaaksi ja nautin StokkerPRO:n hinnoista.
Stokker käyttää verkkosivustolla evästeitä, että palvelumme toimisivat toivotulla tavalla ja sivut olisivat sinulle kiinnostavia. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Jos haluat kieltäytyä evästeistä, muuta laitteesi verkkoselaimen asetuksia ja poista tallennetut evästeet.
Vaihda asetuksia
Hyväksyn