Kubota investoi 55 miljoonaa euroa Euroopassa sijaitsevaan kehityskeskukseen